Cmentarz

Opłaty za usługi w zakresie korzystania z cmentarzy

Dotyczy cmentarza komunalnego ul. Kościuszki w Barczewie i cmentarza komunalnego w Wipsowie.

Zarządzenie nr 0050.45.2012 Burmistrza Barczewa z dnia 4 maja 2012 r.

Rodzaj usługi
Ceny (bez podatku VAT)
1. Grób pojedynczy 250 zł
2. Miejsce dodatkowe 500 zł
3. Grób dziecięcy 100 zł
4. Grób murowany podwójny Poziom 500 zł
Pion 1000 zł
5. Grób murowany pojedynczy 500 zł
6. Kopanie grobu lato dorosły Zwykły 350 zł
Głębokościowy  450 zł
7. Kopanie grobu zima dorosły Zwykły 400 zł
Głębokościowy 500 zł
8. Wykopanie miejsca grzebalnego w pomniku lub miejsca istniejącego grobu +100 zł
9. Kopanie grobu dziecko do lat 6 100 zł
10. Kopanie grobu dziecko do lat 6 zima 150 zł
11. Ekshumacja zwłok dorosły 800 zł
12. Ekshumacja zwłok dziecko 350 zł
13. Wynajem kaplicy 50 zł
14. Wjazd na cmentarz 70 zł
15. Usługa w dzień wolny od pracy 50%
16. Grób urnowy pojedynczy 250 zł
17. Grób wielo-urnowy 500 zł
18. Opłata eksploatacyjna (woda, wywóz odpadów, sprzątanie 400 zł
(pojedynczy grobowiec)

800 zł
(podwójny grobowiec)
19. Opłata za wyznaczenie miejsca, dokonanie czynności rejestracyjnych, sprawdzenie prawidłowości wykonania usługi zgodnie z przepisami bhp oraz porządku i estetyki po przygotowaniu miejsca pochówku 250 zł (nadzór usługi pogrzebowej, usługi ekshumacji)
20. Utylizacja nagrobka 100 zł
21. Kopanie grobu na istniejącym grobie (pogłębienie grobu rodzinnego) 300 zł

Wezwanie do uzupełnienia opłat za wzowienie miejsc grzebalnych

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Barczewie jako zarządzający Cmentarzem Komunalnym w Barczewie wzywa założycieli lub opiekunów grobów do uzupełnienia opłat za wznowienie miejsc grzebalnych.

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.) zrządzający cmentarzem zamierza zlikwidować groby ponad 20 letnie, za które nie wniesiono opłaty i nie zgłoszono zastrzeżeń.

Miejsca po likwidowanych grobach będą przeznaczone do nowych pochówków.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie firmy przy ul. Wojska Polskiego 15 w Barczewie lub pod numerem tel. 0 89 514-84-66.

Dodaj komentarz