Cennik

CENNIK

Wywóz odpadów komunalnych

L.p. Pozycja Ceny (brutto)
1 Opłata za wynajem pojemnika na zmieszane odpady komunalne:

  • MGB 120
  • MGB 240
  • PA 1100

6,00 zł/m-c

12,00 zł/m-c

20,00 zł/m-c

2 Worek 1 m3 – wywóz gruzu 123,00zł
5 Pojemnik 120 l na odpady komunalne 130,00 zł
6 Pojemnik 240 l na odpady komunalne 170,00 zł

II. Usługi w zakresie zimowego utrzymania

L.p. Pozycja Ceny (brutto)
1 Usługa posypywania – ciągnik z rozsiewaczem
RCW-3 załadowany mieszanką solnopiaskową
270,00 zł/h
2 Usługa posypywania – Ciągnik z rozsiewaczem
RCW-3 załadowany piaskiem
162,00 zł/h
3 Usługa odśnieżania – ciągnik z pługiem, samochód ciężarowy z pługiem, koparko-ładowarka 129,60 zł/h

III. Opłaty za usługi w zakresie korzystania z cmentarzy
komunalnych

Dotyczy cmentarza komunalnego przy  ul. Kościuszki w Barczewie i cmentarza komunalnego w Wipsowie.

Zarządzenie nr 0050.45.2012 Burmistrza Barczewa z dnia 4 maja 2012 r.

Rodzaj usługi Ceny (brutto)
1. Grób pojedynczy 270 zł
2. Miejsce dodatkowe 540 zł
3. Grób dziecięcy 108 zł
4. Grób murowany podwójny Poziom 1080 zł
Pion 540 zł
5. Grób murowany pojedynczy 540 zł
6. Kopanie grobu lato dorosły Zwykły 378 zł
Głębokościowy  486 zł
7. Kopanie grobu zima dorosły Zwykły 432 zł
Głębokościowy 540 zł
8. Wykopanie miejsca grzebalnego w pomniku lub miejsca istniejącego grobu +108 zł
9. Kopanie grobu dziecko do lat 6 108 zł
10. Kopanie grobu dziecko do lat 6 zima 162zł
11. Ekshumacja zwłok dorosły 864 zł
12. Ekshumacja zwłok dziecko 378 zł
13. Wynajem kaplicy 54 zł
14. Wjazd na cmentarz 75,60 zł
15. Usługa w dzień wolny od pracy 50%
16. Grób urnowy pojedynczy 270 zł
17. Grób wielo-urnowy 540 zł
18. Opłata eksploatacyjna (woda, wywóz odpadów, sprzątanie) 432 zł
(pojedynczy
grobowiec)
864zł
(podwójny
grobowiec)
19. Opłata za wyznaczenie miejsca, dokonanie czynności rejestracyjnych, sprawdzenie prawidłowości wykonania usługi zgodnie z przepisami bhp oraz porządku i estetyki po przygotowaniu miejsca pochówku 270 zł
(nadzór usługi
pogrzebowej,
usługi
ekshumacji)
20. Utylizacja nagrobka 108 zł
21. Kopanie grobu na istniejącym grobie (pogłębienie
grobu rodzinnego)
324 zł

Dodaj komentarz